توزيع مشاغل در کشور ترکیه چگونه است ؟

توزيع مشاغل در کشور ترکیه:بيشتر شغلها بر پايه سن ، مهارت ، وضعيت آموزشي ، جنسيت و در برخي موارد خويشاوندي ، واگذار مي شوند. شمار بسياري از كاسبيها و پيشه هاي كوچك كه به صورت خانوادگي اداره ميشوند ، در اغلب شهرها و شهركها به حيات خود ادامه ميدهند ؛ در چنين كسب و كارهايي ، افراد جوان به ويژه فرزندان پسر ، از سن كم براي اداره حرفه خانوادگي آموزش ميبينند .

تا دهه 1960 بسياري از جوانها ، به ويژه مردان ، مهارت هاي خود را در چرخه يك نظام استاد و شاگردي فرا مي گرفتند ؛ امروزه وزارت آموزش هزاران مدرسه فني و حرف هاي ابتدايي و پيشرفته را براي زنان و مردان تأسيسكرده و اداره مي نمايد.

تركيه دانشگاه هاي بسياري دارد و بسیاری از دانشگاههای ترکیه معروف هستند كه در آن دانشجويان دختر و پسر براي كسب شغل هايي هم چون بازرگاني ، دكتري ، مهندسي ، وكالت ، معلمي ، حسابداري ، بانكداري و معماري درس مي خوانند.

كساني كه خواهان ورود به شغل هاي خدمات شهري هستند ، بايد از نظر آموزشي و داشتن مدارك لازم واجد شرايط بوده ، يك آزمون كتبي را پشت سر بگذارند. قانون تركيه به طور كلي استخدام كودكان زير 15 سال را ممنوع كرده است ؛ به جز كودكان 13 و 14 ساله اي كه كاري سبك به طور پاره وقت انجام دهند و در عين حال بايد به مدرسه نيز بروند يا در يكي از دوره هاي آموزشي فني و حرف هاي مرتبط با زمينه كار پاره وقت تحت آموزش باشند .اما واقعيت به گونه ديگري است و كودكان خانواده هاي مستمند براي كسب درآمد و در ازاي دريافت حقوق كار ميكنند .

پسران كم سن و سال به جز كار در مزرعه ، در چاي خانه ها به عنوان پيش خدمت ، هم چنين به عنوان كارگر در تعميرگاه هاي خودرو و صنايع كوچك فلزي و چوبي كار ميكنند . دختران كم سن و سال نيز به طور معمول درون خانه صنايع دستي ميسازند.

طبقه بندي اجتماعي در ترکیه

طبقه بندي اجتماعي در ترکیه چگونه است ؟

مهمترين عوامل تعيين طبقه بندی اجتماعی در ترکیه (موقعيت اجتماعي) ، ثروت و وضعيت تحصيلي هستند. به طور كلي طبقه بندي اجتماعي در ترکیه شامل طبقه تحصيل كرده ثروتمند شهري ، طبقه متوسط شهري ، طبقه پائين شهري، طبقه زمين داران بزرگ روستائي و عموم ساكنان روستاها مي شود.

برخورداري از آموزش و مدرك دانشگاهي كمترين شرط ورود افراد به طبقه تحصيل كرده شهري است كه در اين طبقه زيرلايه هاي بسياري وجود دارند. تفاوتهاي موجود ميان بالاي شهر و پائين شهر كاملاً آشكار است. طبقه بالاي شهري شامل چندين گروه با موقعيتي بالا ميشوند كه وضعيت تحصيلات ، نفوذ سياسي و ثروت ، عوامل تعيين كننده ي قرار گرفتن در چنين گروهي به شمار مي رود.

بد نیست از رفاه اجتماعی مردم ترکیه هم با خبر شوید.

بازرگانان ثروتمند ، هم چنين پزشكان موفق ، وزيران كابينه و بسياري از اعضاي مجلس قانون گذاري ، مديران ادارات مهم دولتي و ديگر مقامهاي بلندپايه در بالاترين رده هاي اجتماعي قرار دارند. از زمان جنگ جهاني دوم به اين سو ، بازرگانان با نخبگان و بزرگان كهنه كار نظامي بوروكراتيك بر سر ميزان قدرت و جايگاه اجتماعي به رقابت پرداخته اند.

اعضاي طبقه بالاي شهري به طور كلي غرب زده يا غرب گرا هستند به طوري كه هركدام از اين افراد دست كم به يك زبان غربي سخن مي گويند ، با سبك زندگي و فرهنگ آمريكايي و اروپائي به خوبي آشنا هستند و پيوندهاي نزديكي با جامعه هاي تجاري و ديپلماتيك خارجي دارند. طبقه متوسط شهري شامل بيشتر كارمندان اداره هاي شهري ، مالكان صنايع و تجارت ها و كسبهاي متوسط ، بسياري از افراد شاغل در بخش خدمات ، برخي از كارگران ماهر و دانشجويان هستند؛ اين گروه به طور كلي نسبت به گروه پيش كمتر غربي شده اند و به فرهنگ تركي هاي گرايش بيشتري دارند ؛ طبقه متوسط شهري هم چنين در واقع شامل تمام افراد لايه هاي بالايي مراكز استان ها مي شود. طبقه تحصيلكرده شهري جوشش و كارايي بسيار بالايي را از خود نشان ميدهند.

طبقه پائين شهري شامل كارگران نيمه ماهر و ناماهر ، كارگران خدماتي با حقوق پائين و بيكاران شهري مي شود. به دليل نرخ بالاي مهاجرت جوانان روستائي به شهرها ، اين طبقه داراي سريعترين آهنگ رشد است. بسياري از مهاجران با دشواري فراواني براي يافتن شغل رو به رو هستند، و برخي به صورت فصلي كار مي كنند ؛ بسياري از اينها در فقر و در زاغه هايي كه در حاشيه ي شهرها ساخته شده اند ، زندگي مي كنند. فرآيند شهري شدن ، هم زمان با رشد جمعيت روستائي و امكان كسب درآمد بيشتر از صنايع شهري ادامه پيدا مي كند.

چيزي در حدود 30 درصد از جمعيت تركيه را روستائيان كشاورز كه دهقانان ناميده مي شوند تشكيل ميدهند. بهبود ارتباطات و حمل و نقل باعث نزديك شدن فاصله روستاها و شهرها شده است. تلاشهاي سوادآموزي از سال 1923 با بالا آوردن نرخ باسوادي ملي به 82.3 درصد در سال 1995 به بار نشست؛ هرچند كه ميزان باسوادي در نواحي روستايي كمتر از ديگر نواحي كشور است.

هنوز در برخي از نواحي روستائي شرق تركيه ، نظام اربابي زمين داران بزرگ ، سران طايفه اي سنتي و رهبران مذهبي امري بارز است. جوانان روستائي كه به شهرها مهاجرت مي كنند بختي براي ورود به طبقه متوسط شهري نخواهند داشت مگر آن كه وقت بيشتري را صرف درس خواندن و آموزش نمايند.

نماد طبقه بندي اجتماعي در ترکیه:

بيشتر مردان در همه طبقات اجتماعي سبك پوششي غربي را براي خود برگزيده اند ، كه شامل شلوار ، پيراهن و كت مي شود. مردان و زنان طبقات متوسط و بالاي شهري توجه بسياري را به مد غربي نشان مي دهند؛ ايشان هم چنين در آپارتمان هاي گران قيمت زندگي كرده ، مي كوشند اقلام تجملي غربي مانند خودرو ، دستگاههاي الكترونيك ، گوشي تلفن همراه و رايانه را دارا باشند. اين طبقات اشتهاي خوبي را به موسيقي و ادبيات غربي از خود نشان داده اند و در مراسم و اجراهاي موسيقيايي شركت مي جويند. طبقه بالاي شهري علاقه بسياري به دبيرستان ها و دانشگاه هاي اروپايي زبان نشان ميدهد، اما طبقه متوسط از نظام آموزش استاندارد تركيه رضايت بيشتري دارند.

افراد هر دوي اين طبقات ترجيح مي دهند زبان تركي استاندارد را به لهجه تعليم داده شده استانبولي تكلم كنند. بيشتر اعضاي طبقه پائين شهري در زاغه هاي پيرامون شهر زندگي مي كنند ؛ تنها بخش اندكي از آنان دوره دبيرستان  را به پايان ميرسانند. زنان ترجيح ميدهند جامه سنتي محافظه كارانه اي بپوشند كه شامل روسري و كتهاي بلند ، حتي در تابستان مي شود؛ اينها گروه موسيقي تركي و خاورميانه اي را دوست دارند.

دهاتي ها و طبقه روستايي كمتر از سايرين در معرض پوشش، سبك ها، زبان و موسيقي غربي قرار گرفته اند؛ اين دسته همانند طبقه پائين شهري اين گونه مي پسندند كه تركي را با لهجه هاي محلي و اشتباهات دستوري رايج سخن بگويند. زنان جامه محافظه كارانه روستائي ، شامل شلوارهاي پف كرده و روسري ميپوشند.

وضعيت سياسي کشور ترکیه

وضعيت سياسي کشور ترکیه چگونه است ؟

 همه فعاليت هاي دولت تحت لواي قانون اساسي تصويب شده سال 1982 به انجام ميرسد. همه قانون هاي اساسي سالهای ( 1961،1924 و 1982 ) هنگامي نوشته شده و به تصويب رسيدند كه حاكمان نظامي زمام امور را در دست داشتند . قانون  اساسي 1982 بيان مي كند كه «تركيه كشوري دموكراتيك ، غيرديني و اجتماع گرا است….به ملي گرايي آتاتورك وفادار است » .«دولت تركيه با مرزها وملتش ، موجوديتي  تقسيم ناپذير است . زبانش تركي است » قانون اساسي فهرست بلند بالايي را از حقوق سياسي و شهروندي برشمرده است قرار داده است. « اخلاق جمعي » و « اتحاد ملي » ، « امنيت ملي » اما اولويت آنها را پس از هم چنين در قانون اساسي به دولت اين اجازه داده شده است كه در هنگام نياز حكومت نظامي برقرار نموده يا اعلام شرايط اضطراري نمايد.

قانون اساسي بر وجود يك نهاد قانون گذاري ملي تك مجلسي كه با رأي مردم برگزيده مي شود و داراي قدرت مطلق قانون گذاري است ، يك نخست وزير و كابينه وي كه در برابر مجلس ملي پاسخگو هستند و يك دادگاه قانون اساسي با دارا بودن قدرت بازنگري قضايي ، صحه گذاشته است. در قانون اساسي يك مقام رئيس جمهوري در نظر گرفته شده است كه داراي قدرت هاي گسترده اجرايي و حق وتوي قانوني است كه با رأي مجلس ملي براي يك دوره هفت ساله برگزيده ميشود.

طيف گسترده اي از حزبهاي سياسي در تركيه فعال هستند.گرايش هاي مذهبي ، اقدام براي تأسيس يك حكومت ديني ، يا تظاهر به طرفداري يا نمايندگي از يك گروه نژادي يا طبقه خاص اجتماعي براي حزهاي سياسي ممنوع است.

تركيه از نظر مديريتي و اداره كشور از هشت استان (ايللر)  تشكيل شده است كه به نوبه خود به زير استانها (ايلچه لر)  و پس از آن به بخشها تقسيم مي شوند ؛ يك فرماندار (والي) كه از سوي وزير كشور بر اين مقام گماشته مي شود ، رياست هر استان را بر عهده داشته و نماينده دولت محسوب ميشود. نهادهاي نمايندگي كه به صورت محلي در روستاها ، شهرها و استان ها برگزيده مي شوند نيز داراي نقش حكومتي هستند.

رهبري و مقامات سياسي:

بيشتر رهبران سياسي تركيه از افسران رده بالاي ارتش ، استادان دانشگاهها يا بازرگانان موفق بوده اند. بسياري از فرمانداران استاني از ژنرال هاي پيشين يا گردانندگان امور شهري هستند كه از برنامه مديريت عمومي دانشگاه آنكارا فارغ التحصيل شده اند.

بزرگان و سران ارتش خود را نگهبان قانون اساسي و آرمانهاي آتاتورك ميدانند. ارتش از راه شوراي امنيت ملي كه از نخست وزير ، فرمانده ستاد ارتش ، وزيران ملي ، كشور و امور خارجه و فرماندهان نيروهاي مسلح و ژاندارمري تشكيل يافته است  بر امور و و مسائل دولتي نفوذ دارند. اين نهاد ، سياست امنيت ملي را تأمين مي نمايد.

رهبران نظامي همواره به طور ويژه نگران تهديدها بر ضد سكولاريسم و يكپارچگي دولت و ملت بوده اند. در سال 1997 ارتش بر شوراي امنيت ملي به نمايندگي نخست وزير نجم الدين اربكان نسبت به مسائلي چون نهادهاي مذهبي ، وادارسازي به ممنوعيت پوشش ديني در مكانهاي عمومي ، بستن برخي از مدارس مذهبي زير پوشش دولت ، رابطه با ايران و كاهش فعاليت هاي سازمان هاي مذهبي چيره شده و رأي خود را به كرسي نشاند.

شهروندان همواره عرض حال و درخواستهاي خود را براي كمك يا بذل توجه نزد مقام هاي منتخب خودشان مي برند؛ مردم براي رساندن دادخواست و درخواست خود به اين مقامها از كمك دوستان و آشنايان يا حمايت كننده مالي وي يا عضوي از خانواده او بهره مند مي شوند ، مگر آن كه خود به طور شخصي با يكي از اين مقام ها آشنايي داشته باشند. قانون تركيه فعاليت حزبهاي كمونيستي و مذهبي را ممنوع كرده است. حزبهاي فعال در تركيه شامل دامن هاي از احزاب سوسياليت (حزب چپ دموكراتيك) گرفته تا نيمه محافظه كار و مشاغل آزاد (حزب مام ميهن) ، تا فراناسيوناليست هاي دست راستي(حزب كنش ملي) ، تا نزديك به مذهب (حزب پرهيزكاري) مي شود.

كنترل و نظارت اجتماعي در کشور ترکیه چگونه است؟

تجارت در ترکیه

 اجراي قانون و برقراري امنيت ملي را در وهلة اول پليس ملي در نواحي شهري و ژاندارمري در نواحي روستايي بر عهده دارند ؛ با اين وجود ، در مناطقي كه در شرايط اضطراري يا حكومت نظامي قرار دارند ، ژاندارمري زير نظر ارتش اقدام مي نمايد. پليس ملي مسلح بوده ، در نحوه كنش و واكنش در شرايط متفاوت صاحب اختيار است. پليس تركيه به دليل رفتار خشونت بار با افراد دستگير شده براي گرفتن اعتراف يا اطلاعات در زمان بازداشت يا بازجويي ، همواره در مظان اتهام قرار داشته است؛ دولت در همين رابطه برنامه هايي آموزشي را در جهت رعايت حقوق بشر براي پليس به اجرا در آورده است.ژاندارم ها نيز به جهت رفتار خشونت بارشان هم چون پليس ها مورد اتهام هستند.

تركيه در سال 1926 در امور كيفري پيروي از شرع اسلامي را كنار گذاشته و قوانين كيفري ايتاليا را اقتباس نمود. جرايم جدي اين كشور شامل جنايت از پيش طراحي شده ، دزدي ، آتش سوزي عمدي ، دزدي مسلحانه ، سوء استفاده از اموال دولتي ، گواهي دروغ و تجاوز ميشود.

سخنراني سياسي توهين آميز به رئيس جمهور ، ارتش و مجلس جرم اعلام شده است. قانون ضد ترور هرگونه تبليغ شفاهي يا نوشتاري ، همايش و راه پيمايي را با هدف آسيب زدن به اتحاد ملي جرم شناخته است. مجازات مرگ براي جرمهاي جدي بر ضد كشور و قتل از پيش طراحي شده به اجرا درمي آيد ، اما از سال 1984 به اين سو هيچ اعدامي صورت نگرفته است. محكوميت به يكي از جرمهاي جدي مي تواند فرد را از داشتن حقوق اجتماعي ، رأي دادن و داشتن شغل هاي مهم محروم سازد. داشتن حقوق اجتماعي ، رأي دادن و داشتن شغل هاي مهم محروم سازد. وقوع جرمهاي عادي در مقايسه با ديگر كشورهاي خاورميانه كمتر اتفاق مي افتد. رايجترين جرائمي كه در سال 1991 به زنداني شدن مجرمان انجاميد عبارت بودند از جرم هايي بر ضد حق مالكيت ( 8360 )، جرم هايي بر ضد افراد ( 5879 ) و جرمهاي برهم زننده آسايش عمومي و نظم خانواده ( 2681 ).

هرساله شمار نامشخصي از مردم به دليل ارتكاب جرم هاي مرتبط با انديشه و فعاليت غيرقانوني سياسي ، مانند جانب داري از تشكيل حكومت اسلامي يا حقوق فرهنگي براي يك اقليت نژادي زنداني مي شوند. نيروهاي امنيتي تركيه افزون بر خطر ناسيوناليسم كردي ، نگران مسائلي هم چون سوداگري مواد مخدر نيز هستند چرا كه تركيه يكي از مسيرهاي انتقال مواد مخدر از پاكستان، افغانستان و ايران به اروپا است.

نهاد خانواده در ترکیه

نهاد خانواده در ترکیه چگونه است ؟

بيشتر ترك ها به طور سنتي املاك فرد از دنيا رفته يا نياكان خود ، به ويژه خانه ها و زمين را از راه ذكور به ارث مي برند. اگرچه بيشتر خانوارها تنها از يك هسته خانواده تشكيل شده است ، اما خانوار آرماني به ويژه در ميان روستائيان و شهريان ثروتمند خانواري است كه خانه پدري گسترش پذير باشد ؛ يعني پسري كه ازدواج مي كند با همسرش در خانه پدرش زندگي كنند. واحدهاي پايه اي خويشاوندي شامل خانواده (آيله همان عائله)، و خانوار (هانه همان خانه) مي شود.

اعضاي خانوار به طور معمول با همديگر غذا مي خورند و درآمد و هزينه را با هم شريك هستند. واحد بزرگ تر بعدي زادمان نيا است كه در تركي سولاله (سلاله) ناميده مي شود و شامل فرزنداني است كه نياي پدري مشترك دارند. هنگامي كه شجره نامه پدري براي عثماني هاي قديمي و نجيبزاده و مردم عشاير بسيار مهم بود ، اما اين موضوع براي بيشتر ترك ها كوچك ترين اهميتي نداشت.

سيماي خانوار سنتي تركيه اي در مردسالاري ، احترام به بزرگترها و زير دست بودن زنان است. پدر يا بزرگترين فرد مذكر، رئيس خانوار بوده و فردي صاحب اختيار است كه خواهان احترام و فرمان برداري است ؛ مادر نيز مورد احترام است، اما رابطه او با فرزندانش گرم و صميمانه است.

اگرچه اختيار تام به طور معمول در دست پدر است ، اما در خانواده ترك ، مادر كانون خانواده است. مادر بيشتر وقت خود را در خانه گذرانده ، امور داخلي خانه را مديريت و راهبري مي نمايد. تقسيم كار به طور سنتي روشن است كه در آن زنان مسئوليت كارهاي درون خانه را داشته ، در حاليكه مردان مسئول درآمدزايي و انجام امور بيرون از خانه را عهده دار هستند ؛ تا پيش از دهه 1960 ، چه بسا خريد ارزاق هم يك وظيفه مردانه به حساب مي آمد. در دهه هاي اخير بسياري از اين رسم ها دگرگون شده اند. قانون خانواده نوين ، به زنان حقوق برابر با مردان براي داشتن ملك شخصي و ارث بردن اعطا نموده است.

وضعيت اجتماعي خانواده ها در ترکیه

وضعیت اجتماعی خانواده ها در ترکیه  : زنان وابستگي بسياري به فرزندانشان دارند . تغذيه با شير مادر به مدت يك سال يا بيشتر امري مرسوم است. كودكان را به طور معمول در گهواره اي كنار پدر و مادر مي خوابانند. پسران را طوري تربيت ميكنند كه شجاع ، پرادعا ، مغرور و حرمت نگهدار بزرگ ترها باشند. رسم ختنه در فاصله سال هاي 9 تا 12 زندگي شان به اجرا در مي آيد و به آنها مي گويند كه اكنون به شجاعت يك شير هستند. خانواده ها در ترکیه دختران را طوري تربيت مي كنند كه عفيف ، حرف شنو ، حامي مرد ، پرهيزكار و ماهر در انجام كار خانه باشد. پدران ، امر كنندگاني صاحب اختيار هستند در حالي كه مادران به طور كلي پرمهر و پرستار خو هستند. هر زني پس از به دنيا آوردن كودك بسيار شاد مي شود ، چرا كه چنين رخدادي جايگاه وي را نزد شوهر ، خانواده شوهر و اجتماع بالاتر مي برد.

يك مادر به طور معمول فرزند پسرش را تا 10 11 سالگي بسيار نزديك به خود با ناز پروردگي بار مي آورد، تا پس از آن بيشتر وقت خود را با ديگر مردان خانواده سپري كند و به جمع مردان بيشتر نزديك شود. مادران و دختران به طور ويژه اي به هم نزديك هستند ، چرا كه دختران بيشتر وقتشان را در دوره پيش از ازدواج با مادرانشان سپري كرده ، به یادگيري مهارت هاي زندگي ميپردازند ؛ اما رابطه پدر و دختر كمي رسمي تر بوده ، كمتر در پيش عموم ابراز محبت ميكنند. اگرچه پسر يا دختري مي تواند با مادرش به شوخي يا بگو مگو بپردازد اما در رفتار با خود همواره احترام را رعايت ميكنند. رابطه ميان برادران و خواهران در دوره پيش از بلوغ، آزادانه و به آساني صورت مي گيرد؛ پس از اين دوره موقعيت رابطه آنها تغيير مي يابد ، به گونه اي كه برادر يا خواهر بزرگ تر برخي از حقوق يا وظايف يك پدر يا مادر را دارا مي شود.

خواهر بزرگ تر ( آبلا) مانند مادر دومي میشود كه به خاطر مهر و رفتار گرمش دوست داشتني است. برادر بزرگ تر ( آقا بيگ) به موقعيتي ياري دهنده و در عين حال صاحب اختيار گونه هم چون يك پدر كوچك مي شود . در خانواده هاي بزرگ تر، نياكان بچه ها ، به ويژه مادر بزرگها، مراقبت خوبي از كودكان مينمايند.

خانواده ها در ترکیه :رفتن به مدرسه تا سن 14 سالگي اجباري است. نخستين روز كلاس با آداب مهم و ويژه برگزار مي شود. كودكان روپوشهايي سياه و يقه دار بر تن ميكنند و با شكوه و مراسم خاصي به مدرسه برده ميشوند. بيشتر خانواده هايي كه توانايي آن را دارند فرزندان خود را فراتر از سن 14 سالگي نيز به مدرسه مي فرستند. بيشتر خانواده ها دوست دارند فرزندانشان به ويژه پسرانشان را در دانشگاه ببينند كه اين امر براي خانواده هاي مستمند به ندرت رخ مي دهد

آداب معاشرت مردم ترکیه

آداب معاشرت مردم ترکیه :آداب رسمي معاشرت، جزئي جدا ناشدني از فرهنگ تركيه است ، و بر بيشتر رفتارهاي اجتماعي در مكانهاي عمومي سايه افكنده است. فرهنگ تركيه براي هر موقعيت عملي يك دستور زباني دقيق دارد. بيان قاعده و دستور مناسب براي هر يك از موقعيتهاي رفتاري از ضروريات آداب معاشرت است .در رفتارهاي روياروي ميان دو جنسيت يا دو نسل ، آداب معاشرتي سختگيرانه اي حاكم است.

افراد بزرگ تر را همواره به صورت رسمي خطاب مي كنند مگر آن كه از دوستان يا خويشان نزديك باشند. براي نمونه مردان بزرگتر را بايد با عنوان( بيك) به معني آقا و زنان را با عنوان هانم  يا همان خانم خطاب كرد. افراد كوچك تر بايد در هنگام حضور در يك جمع آرام و مؤدب باشند. افراد بالغ دو جنس مخالف در مكان هاي عمومي نبايد رفتاري غيرجدي يا ابراز مهر و محبت نسبت به يكديگر داشته باشند.

دوستان هم جنس ميتوانند دست يكديگر را گرفته و در هنگام احوال پرسي گونه هاي يكديگر را ببوسند. مردان در هنگام ديدار دست يكديگر را ميفشارند اما يك مرد تا هنگامي كه زني دست به سوي او دراز ننموده نبايد دست وي را بفشارد.

آداب معاشرت مردم ترکیه

مردم تركيه به خاطر ديركردن و تأخير، همديگر را نكوهش نميكنند. در ديدارها و نشستهاي تجاري ، چاي نوشيده ميشود و صحبتهاي بي ربط به موضوع كاري گفته مي شود. توجه به همراه ، امر مهمي است. كسي بي آنكه به دوست يا همراه خود تعارف كند نه چيزي خورده و نوشيده و نه سيگار ميكشد. خانه ها به بخش اندروني و مهمان خانه تقسيم شده اند و سرك كشيدن به پيرامونخانه، كار ناشايستي است. در نظر تركها كف كفش ها ناپاك است و اگر كسي وارد خانه يا مسجدي بشود ، بايد كفش خود را از پا بيرون كند.

وضعیت هنر و ادبيات ترکیه

ادبیات و هنر در کشور ترکیه

ادبيات ترکیه

تا نيمه هاي سده نوزدهم ميلادي، كانون ادبيات ترکیه در دربار عثماني بود كه به توليد شعر و نثر مي پرداخت ؛ چنين ادبياتي آميزه اي از سبك هاي كلاسيك فارسي، عربي و تركي بود. تأثيرات غرب بر ادبيات تركيه در دهة 1860 با گروهي از انديشمنداني كه مي كوشيدند شكلهاي فرهنگي غرب را با شكل ساده تري از زبان تركي بياميزند، پديدار گشت؛ اين روند غربيسازي درون سده نوزدهم ادامه يافته و تا پيش از آغاز جنگ جهاني نمود بيشتري يافت.

پس از سال 1923 ، جمهوري تركيه شمار درخور توجهي از داستان نويسان، شاعران، خوانندگان، موسيقيدانان و هنرمندان را در دامان خود پروراند. داستان نويساني كه به شهرتي جهاني دست يافتند شامل خالده اديب، رشاد نوري گؤنتكين و تازه تر از آنها، اُرهان پاموك مي شوند.

چندين اثر مهم در خصوص زندگي روستايي نوشته شده اند از جمله يابان( نويسنده آن را غريب معني كرده ولي در اصل به معناي دهاتي است) كار يعقوب قدري قارا عثمان اغلو  در دهه 1930 ، روستائي در آناتولي كار محمود كمال  و محمد شاهين از نوشته هاي ياشار كمال كه در سال 1961 توجه جهاني را به سوي خود جلب كردند. به طور كلي اُرهان ولي ، به عنوان پدر شعر نو ادبيات ترکیه شناخته ميشود، شعري كه سيماي اصلي آن در شورش برابر قالب هاي سخت گذرناپذير فكري و نوعي شيفتگي و ابراز احساسات لحظه اي نهفته است. برخي از شاعران ادبيات ترکیه رويارويي با قالبها و پندارهاي كهنه را در شعر خود آزموده اند و بسياري ديگر توجه خود را به مسائل دموكراتيك اجتماعي معطوف كرده اند.

ادبیات ترکیه

پشتيباني از هنر:

وزارت فرهنگ، سياست پيشرفت هنر غيرمذهبي تركيه اي را بهر اجرا در آورده است؛ در اين برنامه، تعداد اندكي بورسيه تحصيلي براي فراگيري هنر و موسيقي در اروپا، به ويژه فرانسه، درنظر گرفته شده است. وزارت فرهنگ همچنين از فرهنگستان هنرهاي زيبا و موزه هاي هنري در شهرهاي بزرگ پشتيباني مينمايد. بيشتر هنرمندان از ميان طبقه هاي متوسط و بالاي شهرهاي بزرگ سر بر مي آورند. هنرمندان نگارگري، اتكاي فراواني به شركت هاي بزرگ و طبقه بالا براي خريد كارهايشان دارند؛ اين دسته، كارهايشان را در نمايشگاههاي خصوصي و شمار اندكي در فروشگاه هاي هنري به فروش مي رسانند. هنرمندان صنايع سنتي كه سراميك، قالي، گليم، كارهاي برنجي و مسي و قلابدوزي توليد مي نمايند، بازار گسترده تري براي محصولاتشان دارند. بسياري از پيكرتراشان و مجسمه سازان وابستگي زيادي به سفارش هاي دولتي دارند.

هنرهاي تصويري:

نفوذ و تأثير غرب بر هنرهاي نگارگري در اواخر دوره عثماني با بنياد نهادن فرهنگستان هنرهاي زيبا در استانبول آغاز شد كه تا به امروز نيز هنرمندان اروپايي يا هنرمندان تركيه اي تحصيل كرده در اروپا اين راه را ادامه داده اند. در دوره هاي پس از تشكيل جمهوري، هنر تركيه آميزه اي از سبك هاي غربي و بومي تشكيل يافته است؛ همه هنرمندان مورد توجه در تركيه در اين فرهنگستان يا در اروپا درس خوانده اند. برخي از ايشان در قالبهاي اروپايي كار مي كنند در حالي كه ديگران به دنبال سبكي تركيهاي هستند و مناظر تركيه هم چون روستاها و شهرها را به تصوير ميكشند. بسياري از مجسمه سازان، سفارش انجام كار را براي آفرينش يادمان هايي با روي كرد به آتاتورك و ديگر انگار ههاي ميهن پرستانه دولت دريافت ميكنند.

هنرهاي نمايشي:

شمار نمايش نامه هاي خارجي از آثار تركيهاي بيشتر است، با اين وجود شمار بينندگان تئاتر در دهه هاي اخير افزايش يافته است و بسياري از نمايش نامه نويسان تركيه اي كه تكنيك هاي غربي را با مسائل اجتماعي تركيه در هم آميخته اند، فرصت ارائه كار يافته اند. در دو شهر استانبول و آنكارا، شركت هاي اپرايي اقبال شايان توجهي دارند. اركستر سمفونيك رئيس جمهوري، هم در آنكارا و هم به صورت گردشي، به اجراي كنسرت مي پردازد. آنكارا و استانبول داراي كنسرواتوارهايي هستند كه در هر يك ، مدرسه آموزش باله هم وجود دارد. چندي از آهنگسازان تركيه اي كه سرشناس ترين آنان عدنان سايگون است، ستايش و تحسين اهل هنر را به خاطر هم جوشي و آميزش موسيقي سنتي تركي هاي با قالب هاي غربي در اروپا و آمريكا برانگيخته اند. كنسرواتوار موسيقي استانبول گامهايي را در راستاي حفظ و نگه داشت موسيقي قومي يا مقامي با ضبط آنها در سراسر كشور برداشته است. برگزاري جشنواره هاي هنرهاي سنتي سالانه در استانبول چهرة گشادهاي را از موسيقي تركيهاي به تصوير در ميآورد.

مراسم و جشن های ترکیه

جشن های ترکیه

جشن های ترکیه :جشن غير ديني اصلي و تعطيلات رسمي با روز سال نو در يكم ژانويه كه برگرفته از فرهنگ غرب است آغاز مي شود. بسياري از مردم در اين روز كارت تبريك به يكديگر مي دهند و برخي ديگر نيز به روش غربي اين روز را جشن مي گيرند. روز حاكميت ملي در 23 آوريل يادآور نخستين جلسه مجلس اعظم ملي است. از آن جائي كه 23 آوريل هم چنين روز ملي كودكان نيز هست، بخش عمده اين روز به فعاليت هاي كودكان از جمله آواز و تك نوازيهاي كودكان اختصاص مي يابد. روز ورزش و جوانان در زادروز آتاتورك در روز 19 ماه مي گرامي داشته مي شود. روز پيروزي، يادآور نبردهاي پيروزي آور در طي جنگ استقلال تركيه ، در روز سي ام آگوست برگزار ميشود. روز جمهوري در بيست ونهم اكتبر يادآور اعلام جمهوريت تركيه در سال 1923 از سوي آتاتورك است؛ هر دوي روزهاي پيروزي و جمهوري با اجراي موسيقي ها، سخنرانيها و نمايشهاي ميهن پرستانه برگزار ميشوند.

عید نوروز در کردستان ترکیه

یکی دیگر از جشن های ترکیه عید نوروز می باشد که  علاوه در کردستان ترکیه در عراق و  سوریه برگزاری نوروز بین کردهای این کشور رواج دارد. ‌به همین خاطر تا مدتها محدودیتهای شدیدی از سوی دولتهای این کشورها بر برگزاری این جشن اعمال می‌شد و بعضا در خلال آن کردها توسط نیروهای امنیتی کشته می‌شدند. اما نوروز در سرتاسر ایران یک عید ملی است که اقوام مختلف ایرانی همراه با دولت این کشور آن ‌را جشن می‌گیرند. به دلایل فوق احساس تعلق کردها با هویت ایرانی به مراتب بیشتر از همبستگی آنان با هویتهای ترکی و عربی است.

جشن عید نوروز در کردستان ترکیه

وضعيت علوم طبيعي و اجتماعي کشور ترکیه

بيشتر پژوهشهاي علمي در شمار اندكي از دانشگاه ها در آنكارا، استانبول و ازمير به انجام ميرسد؛ دولت هزينه دو سوم اين پژوهش ها را تأمين مي نمايد. بنياد گسترش صنعتي، بيشتر (R&D) فن آوري تركيه 2 امتيازاتي را براي فعالي تهاي پژوهش و گسترش در زمينه هاي الكترونيك، ارتباطات از راه دور و فن آوري هاي زيست محيطي تأمين مي نمايد. وزراتخانه امور روستايي و وزارت مسكن وخانه سازي منابعي مالي را براي پژوهش هاي علمي اجتماعي تأمين مي نمايند. در عمل همه پيش گامان دانش هاي طبيعي، اجتماعي و مهندسي تركيه بخشي از تحصيلاتشان را فراتر از مرزها به ويژه در ايالات متحده گذرانده اند. تركيه بخش عمده اي از فنآوري خود را در زمينه هاي فرآوري مواد غذايي، فلزها و پارچه از خارج تأمين مي نمايد. شوراي عالي دانش و فن آوري كه نهاد سياست گذاري هاي دانش و فن آوري كشور است، اهداف پژوهش و گسترشي را براي فعاليت هاي با اولويت بالا تنظيم ميكند كه عبارت اند از: فن آوري اطلاعات، مواد اوليه پيشرفته، زيست فن آوري، علوم فضايي و علوم هسته اي.