نهاد خانواده در ترکیه چگونه است ؟بيشتر ترك ها به طور سنتي املاك فرد از دنيا رفته يا نياكان خود ، به ويژه خانه ها و زمين را از راه ذكور به ارث مي برند. اگرچه بيشتر خانوارها تنها از يك هسته خانواده تشكيل شده است ، اما خانوار آرماني به ويژه در ميان روستائيان و شهريان ثروتمند خانواري است كه خانه پدري گسترش پذير باشد ؛ يعني پسري كه ازدواج مي كند با همسرش در خانه پدرش زندگي كنند. واحدهاي پايه اي خويشاوندي شامل خانواده (آيله همان عائله)، و خانوار (هانه همان خانه) مي شود.

اعضاي خانوار به طور معمول با همديگر غذا مي خورند و درآمد و هزينه را با هم شريك هستند. واحد بزرگ تر بعدي زادمان نيا است كه در تركي سولاله (سلاله) ناميده مي شود و شامل فرزنداني است كه نياي پدري مشترك دارند. هنگامي كه شجره نامه پدري براي عثماني هاي قديمي و نجيبزاده و مردم عشاير بسيار مهم بود ، اما اين موضوع براي بيشتر ترك ها كوچك ترين اهميتي نداشت.

سيماي خانوار سنتي تركيه اي در مردسالاري ، احترام به بزرگترها و زير دست بودن زنان است. پدر يا بزرگترين فرد مذكر، رئيس خانوار بوده و فردي صاحب اختيار است كه خواهان احترام و فرمان برداري است ؛ مادر نيز مورد احترام است، اما رابطه او با فرزندانش گرم و صميمانه است.

نهاد خانواده در بین مردم ترکیه

اگرچه اختيار تام به طور معمول در دست پدر است ، اما در خانواده ترك ، مادر كانون خانواده است. مادر بيشتر وقت خود را در خانه گذرانده ، امور داخلي خانه را مديريت و راهبري مي نمايد. تقسيم كار به طور سنتي روشن است كه در آن زنان مسئوليت كارهاي درون خانه را داشته ، در حاليكه مردان مسئول درآمدزايي و انجام امور بيرون از خانه را عهده دار هستند ؛ تا پيش از دهه 1960 ، چه بسا خريد ارزاق هم يك وظيفه مردانه به حساب مي آمد. در دهه هاي اخير بسياري از اين رسم ها دگرگون شده اند. قانون خانواده نوين ، به زنان حقوق برابر با مردان براي داشتن ملك شخصي و ارث بردن اعطا نموده است.

وضعیت خانواده در ترکیه]]>

آداب معاشرت مردم ترکیه :آداب رسمي معاشرت، جزئي جدا ناشدني از فرهنگ تركيه است ، و بر بيشتر رفتارهاي اجتماعي در مكانهاي عمومي سايه افكنده است. فرهنگ تركيه براي هر موقعيت عملي يك دستور زباني دقيق دارد. بيان قاعده و دستور مناسب براي هر يك از موقعيتهاي رفتاري از ضروريات آداب معاشرت است .در رفتارهاي روياروي ميان دو جنسيت يا دو نسل ، آداب معاشرتي سختگيرانه اي حاكم است.

افراد بزرگ تر را همواره به صورت رسمي خطاب مي كنند مگر آن كه از دوستان يا خويشان نزديك باشند. براي نمونه مردان بزرگتر را بايد با عنوان( بيك) به معني آقا و زنان را با عنوان هانم  يا همان خانم خطاب كرد. افراد كوچك تر بايد در هنگام حضور در يك جمع آرام و مؤدب باشند. افراد بالغ دو جنس مخالف در مكان هاي عمومي نبايد رفتاري غيرجدي يا ابراز مهر و محبت نسبت به يكديگر داشته باشند.

دوستان هم جنس ميتوانند دست يكديگر را گرفته و در هنگام احوال پرسي گونه هاي يكديگر را ببوسند. مردان در هنگام ديدار دست يكديگر را ميفشارند اما يك مرد تا هنگامي كه زني دست به سوي او دراز ننموده نبايد دست وي را بفشارد.

توزیع شغل ها در کشور ترکیه

مردم تركيه به خاطر ديركردن و تأخير، همديگر را نكوهش نميكنند. در ديدارها و نشستهاي تجاري ، چاي نوشيده ميشود و صحبتهاي بي ربط به موضوع كاري گفته مي شود. توجه به همراه ، امر مهمي است. كسي بي آنكه به دوست يا همراه خود تعارف كند نه چيزي خورده و نوشيده و نه سيگار ميكشد. خانه ها به بخش اندروني و مهمان خانه تقسيم شده اند و سرك كشيدن به پيرامونخانه، كار ناشايستي است. در نظر تركها كف كفش ها ناپاك است و اگر كسي وارد خانه يا مسجدي بشود ، بايد كفش خود را از پا بيرون كند.

]]>

تا نيمه هاي سده نوزدهم ميلادي، كانون ادبيات تركي در دربار عثماني بود كه به توليد شعر و نثر مي پرداخت ؛ چنين ادبياتي آميزه اي از سبك هاي كلاسيك فارسي، عربي و تركي بود. تأثيرات غرب بر ادبيات تركيه در دهة 1860 با گروهي از انديشمنداني كه مي كوشيدند شكلهاي فرهنگي غرب را با شكل ساده تري از زبان تركي بياميزند، پديدار گشت؛ اين روند غربيسازي درون سده نوزدهم ادامه يافته و تا پيش از آغاز جنگ جهاني نمود بيشتري يافت. پس از سال 1923 ، جمهوري تركيه شمار درخور توجهي از داستان نويسان، شاعران، خوانندگان، موسيقيدانان و هنرمندان را در دامان خود پروراند. داستان نويساني كه به شهرتي جهاني دست يافتند شامل خالده اديب، رشاد نوري گؤنتكين و تازه تر از آنها، اُرهان پاموك مي شوند. چندين اثر مهم در خصوص زندگي روستايي نوشته شده اند از جمله يابان( نويسنده آن را غريب معني كرده ولي در اصل به معناي دهاتي است) كار يعقوب قدري قارا عثمان اغلو  در دهه 1930 ، روستائي در آناتولي كار محمود كمال  و محمد شاهين از نوشته هاي ياشار كمال كه در سال 1961 توجه جهاني را به سوي خود جلب كردند. به طور كلي اُرهان ولي ، به عنوان پدر شعر نو تركيه شناخته ميشود، شعري كه سيماي اصلي آن در شورش برابر قالب هاي سخت گذرناپذير فكري و نوعي شيفتگي و ابراز احساسات لحظه اي نهفته است. برخي از شاعران رويارويي با قالبها و پندارهاي كهنه را در شعر خود آزموده اند و بسياري ديگر توجه خود را به مسائل دموكراتيك اجتماعي معطوف كرده اند.

ادبیات و هنر در کشور ترکیه

پشتيباني از هنر: وزارت فرهنگ، سياست پيشرفت هنر غيرمذهبي تركيه اي را بهر اجرا در آورده است؛ در اين برنامه، تعداد اندكي بورسيه تحصيلي براي فراگيري هنر و موسيقي در اروپا، به ويژه فرانسه، درنظر گرفته شده است. وزارت فرهنگ همچنين از فرهنگستان هنرهاي زيبا و موزه هاي هنري در شهرهاي بزرگ پشتيباني مينمايد. بيشتر هنرمندان از ميان طبقه هاي متوسط و بالاي شهرهاي بزرگ سر بر مي آورند. هنرمندان نگارگري، اتكاي فراواني به شركت هاي بزرگ و طبقه بالا براي خريد كارهايشان دارند؛ اين دسته، كارهايشان را در نمايشگاههاي خصوصي و شمار اندكي در فروشگاه هاي هنري به فروش مي رسانند. هنرمندان صنايع سنتي كه سراميك، قالي، گليم، كارهاي برنجي و مسي و قلابدوزي توليد مي نمايند، بازار گسترده تري براي محصولاتشان دارند. بسياري از پيكرتراشان و مجسمه سازان وابستگي زيادي به سفارش هاي دولتي دارند.

هنرهاي تصويري:

نفوذ و تأثير غرب بر هنرهاي نگارگري در اواخر دوره عثماني با بنياد نهادن فرهنگستان هنرهاي زيبا در استانبول آغاز شد كه تا به امروز نيز هنرمندان اروپايي يا هنرمندان تركيه اي تحصيل كرده در اروپا اين راه را ادامه داده اند. در دوره هاي پس از تشكيل جمهوري، هنر تركيه آميزه اي از سبك هاي غربي و بومي تشكيل يافته است؛ همه هنرمندان مورد توجه در تركيه در اين فرهنگستان يا در اروپا درس خوانده اند. برخي از ايشان در قالبهاي اروپايي كار مي كنند در حالي كه ديگران به دنبال سبكي تركيهاي هستند و مناظر تركيه هم چون روستاها و شهرها را به تصوير ميكشند. بسياري از مجسمه سازان، سفارش انجام كار را براي آفرينش يادمان هايي با روي كرد به آتاتورك و ديگر انگار ههاي ميهن پرستانه دولت دريافت ميكنند.

هنرهاي نمايشي: شمار نمايش نامه هاي خارجي از آثار تركيهاي بيشتر است، با اين وجود شمار بينندگان تئاتر در دهه هاي اخير افزايش يافته است و بسياري از نمايش نامه نويسان تركيه اي كه تكنيك هاي غربي را با مسائل اجتماعي تركيه در هم آميخته اند، فرصت ارائه كار يافته اند. در دو شهر استانبول و آنكارا، شركت هاي اپرايي اقبال شايان توجهي دارند. اركستر سمفونيك رئيس جمهوري، هم در آنكارا و هم به صورت گردشي، به اجراي كنسرت مي پردازد. آنكارا و استانبول داراي كنسرواتوارهايي هستند كه در هر يك ، مدرسه آموزش باله هم وجود دارد. چندي از آهنگسازان تركيه اي كه سرشناس ترين آنان عدنان سايگون است، ستايش و تحسين اهل هنر را به خاطر هم جوشي و آميزش موسيقي سنتي تركي هاي با قالب هاي غربي در اروپا و آمريكا برانگيخته اند. كنسرواتوار موسيقي استانبول گامهايي را در راستاي حفظ و نگه داشت موسيقي قومي يا مقامي با ضبط آنها در سراسر كشور برداشته است. برگزاري جشنواره هاي هنرهاي سنتي سالانه در استانبول چهرة گشادهاي را از موسيقي تركيهاي به تصوير در ميآورد.

]]>

جشن غير ديني اصلي و تعطيلات رسمي با روز سال نو در يكم ژانويه كه برگرفته از فرهنگ غرب است آغاز مي شود. بسياري از مردم در اين روز كارت تبريك به يكديگر مي دهند و برخي ديگر نيز به روش غربي اين روز را جشن مي گيرند. روز حاكميت ملي در 23 آوريل يادآور نخستين جلسه مجلس اعظم ملي است. از آن جائي كه 23 آوريل هم چنين روز ملي كودكان نيز هست، بخش عمده اين روز به فعاليت هاي كودكان از جمله آواز و تك نوازيهاي كودكان اختصاص مي يابد. روز ورزش و جوانان در زادروز آتاتورك در روز 19 ماه مي گرامي داشته مي شود. روز پيروزي، يادآور نبردهاي پيروزي آور در طي جنگ استقلال تركيه ، در روز سي ام آگوست برگزار ميشود. روز جمهوري در بيست ونهم اكتبر يادآور اعلام جمهوريت تركيه در سال 1923 از سوي آتاتورك است؛ هر دوي روزهاي پيروزي و جمهوري با اجراي موسيقيها، سخنرانيها و نمايشهاي ميهن پرستانه برگزار ميشوند.

جشن نوروز در کشو ترکیه منطقه کردستان  ]]>

روش آشپزي و خوراك در تركيه بسياري از خورش هاي سبزي و گوشت متفاوتي را مانند بورك، كباب و دلمه شامل مي شود. ترك ها نوعي نان فطير را كمابيش با همه غذاها مي خورند. بسياري از تركها در زمستان براي وعده صبحانه نان و آش داغ صرف مي كنند . تركها در فصلهاي گرمتر به طور معمول براي صبحانه نان و مربا، تخم مرغ آب پز سفت يا ني مپز، نوعي پنير سفيد درست شده از شير گوسفند، زيتون نمكين و شير گرم يا چاي داغ با شير ميخورند. يك ناهار معمولي شامل خورش سبزيجات و گوشت، در كنار يك بشقاب برنج يا پلوي بلغوري (چيزي مانند سبزي پلو، لوبيا پلو، عدس پلو…) با سالاد، همراه ميوه يا دسر صرف ميشود. ممكن است به جاي خورش، دلمه يا بورك خورده شود. دسرهاي شيرين مانند باقلوا در مناسبت هاي خاص خورده مي شود و شام را به طور معمول سبكتر مي خورند كه شامل مانده ناهار يا كباب با سالاد مي شود. همراه ناهار يا شام از سر عادت آب نوشيده ميشود. سليقه ها و شيوه تهيه خوراكي به نسبت منطقه و تبار مردم تركيه متفاوت است؛ براي نمونه، منطقه درياي سياه به داشتن غذاهاي دريايي و ماهي به ويژه آنچووي مشهور است، در حالي كه منطقه شرقي به خوراك هاي پر ادويه اش شناخته مي شود. سيركاسي ها براي درست كردن جوجه با سس گردو معروف هستند و روش آش پزي گرجي معرف نان ذرتي كلفت و سوپ ذرت است. لهمجون (همان لحم معجون يعني معجون گوشت) يا پيتزاي ارمني از استان هاي جنوبي كه زماني زيستگاه ارمني ها بود ريشه گرفته است. همه شهرها داراي رستورانها و دكه هاي فروش تنقلات متعددي هستند؛ بسياري از آنها در ارائه غذاهائي مانند كباب ها، سوپ ها، گوشت پيچ كه با نان مخصوصي به نام پيده (نوعي نان تخت) صرف مي شود، شيريني جات و ماهي تخصص دارند. برخي ديگر از رستوران ها غذاهاي گوناگوني را شامل خورش ها، پلوها، سبزيجات و دسرها ارائه مي دهند. رستوران هاي ارزان به كارگراني خدمات ميدهند كه به طور معمول يك وعده صبحانه را بيرون صرف م يكنند و شام را در منزل ميخورند. رستوران هاي رده بالاتر به طور كلي محل جداگانه اي را براي خانواده ها و بانوان در نظر مي گيرند. رستوران هاي زنجيره اي فست فود آمريكايي در شهرهاي بزرگ بسيار طرفدار پيدا كرده اند. بزرگ ترين منع غذايي در تركيه خوك است كه خوردن آن براي مسلمانان حرام شده است؛ اگرچه قرآن نوشيدنيهاي الكلي را نيز ممنوع ساخته است. بخش عمده اي از جمعيت مسلمان غذاهاي ديگري را نيز حرام ميپندارند اگرچه اين خواكيها در دين اسلام حرام نشده است؛ براي نمونه يؤرؤك ها كه پيشتر قبيلهاي بيابان گرد و گوسفند چران بودند از همه غذاهاي دريايي به جز ماهي پرهيز مينمايند. اعضاي فرقه علوي ،خرگوش را به خاطر داشتن قاعدگي نميخورند. تركهاي ساكن در استان شمال غربي بالكسير  از خوردن حلزون پرهيز ميكنند.

مراسم سنتي:

غذاهايي مخصوصي براي جشن ها و روزهاي مقدس پخته مي شود. در غازي آشب ، يووارلاما  غذاي ويژه اي است كه براي روز عيد فطر صرف مي شود. در برخي از استان هاي جنوبي غذاي ويژه روز عيد فطر بره كباب با گوجه و بورگ است. بسياري از خانوارهاي ترك شيعه در ماه محرم، حريره ويژه اي را به نام عاشوره تهيه مي كنند كه به صورت نذري ميان همسايه ها، مهمانان و دوستان پخش ميكنند. طبق يك سنت، عاشوره بايد دست كم 15 درون ماية مختلف را مانند لوبيا، نخود، بادام، غلات، برنج،كشمش، گلاب، انار، پوست پرتقال، انجير و دارچين درون خود داشته باشد. كمابيش در سراسر تركيه در مراسم عروسي آشي به نام آش عروسي صرف ميشود كه از گوشت بره با استخوان، تخم مرغ، آب ليمو، آرد، كره و فلفل قرمز تهيه مي شود. نوشيدني هاي تركيه اي شامل چاي كه سراسر روز نوشيده ميشود، قهوه غليظ كه به طور معمول پس از غذا نوشيده مي شود، آير%DOlcQ86 ( دوغ كره)، بوزا ( نوعي نوشيدني بلغوري تخمير شده كه در زمستان نوشيده مي شود) و راكي ( نوشيدني با مزه باديان رومي است كه به طور معمول پس از آميختن با آب آن را مي نوشند) مي شود. نوشيدني هاي گازدار در ميان نسل جوان طرفدار بسياري پيدا كرده است. رستورانها در شهرهاي بزرگ به صورت پاتوقي براي وقت گذراني مردان در آمدهاند.

]]>

4 – در طول سفر با وسایل نقلیه شخصی، توسط پلیس مورد بازرسی قرار خواهید گرفت. لازم است ضمن رعایت قوانین رانندگی، مدارك مورد نیاز را به همراه داشته باشید و دراین خصوص با پلیس همکاري نمائید. ضمنا به منظور گرفتار نشدن در دام ربایندگان خودرو و … در هنگام مسافرت با اتومبیل شخصی در راه هاي این کشور، به شدت از سوار نمودن افراد ناشناس، ( زن ومرد ) تحت هر عنوان خودداري نمائید. 5 – باتوجه به مقررات جدید ترکیه، چنانچه صاحبان اتوبوس ها، کامیون ها و یا خودروهاي شخصی در زمان ورود به این کشور، نسبت به سوار نمودن مسافران غیر قانونی از جمله افراد بدون گذرنامه، دارندگان گذرنامه جعلی و افرادي که مهر ورود در گذرنامه ایشان درج نگردیده است یا حتی اقدام به حمل برخی اجناس غیر قانونی ( مثل مواد مخدر حتی به میزان کم) نمایند، خودروهاي آنان به نفع دولت آن کشور مصادره خواهد شد. یک (I D P) . در اختیار داشته باشید (I D P) 6 – براي رانندگی در ترکیه می باید گواهینامه ملی این کشور یا یک گواهینامه بین المللی مجوز بین المللی براي رانندگی است که دارندگان آن قادر خواهند بود بدون نیاز به گذراندن دوره هاي آموزش رانندگی یا شرکت در امتحانات راهنمایی و رانندگی در بیش از 160 کشور جهان رانندگی نمایند، مضاف بر اینکه این مجوز به عنوان یک سند معتبر بین المللی، می تواند تعیین و تأیید کننده هویت دارنده آن به شمار آید. اضافه می نماید متقاضیان این نوع گواهینامه می توانند در داخل کشور با مراجعه به نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران معاونت راهنمایی و رانندگی و با ارائه گواهینامه ایرانی معتبر خود، نسبت به دریافت آن اقدام نمایند. 7 – به علت عدم وجود قرارداد انتقال محکومین از حبس میان دو کشور، در صورتی که فرد به هر عنوان توسط مقامات قضایی این کشور به زندان محکوم شود، می باید دوران محکومیت خود را در زندان هاي محلی سپري نماید. 8 – چنانچه به هر دلیل توسط پلیس محل بازداشت شدید بلافاصله از مامورین بخواهید به استناد ماده 36 کنوانسیون وین ناظر بر امور کنسولی، مراتب را سریعا به سفارت یا نزدیکترین سرکنسولگري جمهوري اسلامی ایران اطلاع دهند و چنانچه زبان محل را نمی دانید از امضاء هرگونه اوراق و اسناد خودداري فرمائید. البته می باید مطلع باشید شما در این کشور تحت حاکمیت قوانین و. مقررات محل بوده و وظایف نمایندگی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر ارائه خدمات کنسولی به معناي نقض مقررات کشور متوقف فیه نمی باشد.]]>

موقعیت جغرافیایی ترکیه و همجواری آن با کشورهاب اروپایی ، روی فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترکیه تأثیر بسزایی گذاشته است. ترک ها مردمی خانواده دوست و خونگرم هستند.مرد ریس خانواده محسوب می شود و زن طبق قانون، بعد از ازدواج از نام خانوادگی شوهرش استفاده می کند. چند همسری در ترکیه غیرقانونی است و ازدواج ها باید رسمأ ثبت شوند و ازدواج مذهبی به تنهایی و بدون ثبت قانونی، غیرقانونی می باشد. مراسم ازدواج در ترکیه همراه با رسوم و عقاید خاصی است. مثأ هنگامی که دختری ازدواج می کند تمام دوستان وی نامشان را درون کفش عروس می نویسند و در پایان مراسم ازدواج اگر کسی نامش از داخل کفش پاک شده باشد، به این معنی است که به زودی ازدواج خواهد کرد. در محله های ترکیه تقریبأ هیچ محله ای بدون قهوه خانه نیست و مردهای ترک ساعت ها با دوستانشان در کافه ها و قهوه خانه ها می نشینند و صحبت میکنند. زنان هم برای چای بعد از ظهر در زمان های معینی، به نام دوره های 7 تا 17 روزه، با دوستان و همسایگان خود در یک جا جمع می شوند.اگر چه مردم ترکیه به خاطر برخورد با فرهنگ های اروپایی غیر رسمی تر شده اند، اما با این حال همچنان اصطلاحات مؤدبانه و تعارف در بین آنها وجود دارد. مثأ واژه «آبی » به معنای برادر بزرگتر در مقابلش «قارداش » به معنای برادر، «آبا » به معنای خواهر بزرگتر در مقابل «باجی » به معنای خواهر، برای ایجاد تمایز بین بزرگتر و کوچکتر استفاده می شود. ترک ها مردم مهمان نوازی هستند. آن ها از دعوت مهمان به منازلشان لذت می برند. اگر مهمانان زود از خانه بروند، نوعی بی احترامی به صاحب منزل و حمل بر خوش نگذشتن به مهمان می شود. در مواقع عزاداری، همسایگان تا روز سوم غذاهای آماده شده ی خود را به منزل داغدیده می فرستند. حلوا نیز تنها غذایی است که خانواده مرحوم می پزد و برای همسایگان می فرستد. دوستان نزدیک مرحوم حلوا را آماده می کنند؛ به طوری که نفر اول، ملاقه را به نفر بعد می سپارد و او هم در حالی که حلوا را هم می زند، به ذکر خاطره ای از آن مرحوم می پردازد. معمولأ حلوا زمانی آماده می شود که تمام افراد حاضر در مورد مرحوم به ذکر جمله ای پرداخته باشند. این مراسم ساده سبب می شود که مردم از اوقات خوش خود با آن مرحوم حرف بزنند و برای لحظه ای غم خود را فراموش کنند و پیوندهای بین خود را محکم نمایند.

فرهنگ و آداب و رسوم مردم ترک

نوروز تا نخستین سال های تشکیل جمهوری ترکیه در میان ترکان ترکیه پایدار ماند و سپس رفته رفته اهمیت پیشین خود را از دست داد و فقط در مناطق کردنشین و در پاره ای از مناطق شمال، آیین رسوم این جشن موجودیت خود را حفظ کرده است. مردم ترکیه عید نوروز را به عنوان یکی از معدود ایام جشن می گرفتند.در این روز حکیم باشی معجون مخصوصی به نام نوروزیه را برای پادشاهان و درباریان تهیه می کرد. گفته می شود این معجون از چهل نوع ماده مخصوص تهیه می شد و شفابخش بسیاری از بیماری ها و دردها و باعث افزایش قدرت بدنی می شده است. مردم این سرزمین نوروز را آغاز بهار طبیعت و شروع تجدید حیات و طراوت در جهان و برخی روز مقدس در مقابل شب قدر و شب برائت و برخی عامل اتحاد و همبستگی و حتی آن را زاد روز امام علی و تعیین ایشان به خلافت و سالروز ازدواج ایشان با حضرت فاطمه دانسته اند. کردهای ترکیه سال ها برای به رسمیت شناخته شدن نوروز در این کشور تلاش کردند و اکنون نوروز در ترکیه تعطیل رسمی است. شهر استانبول را شهر هزار مسجد می نامند. بر روی هفت تپه اين شهر، هفت مسجد قرار دارد كه از مهمترين آنها «اياصوفيه » و مسجد «سلطان محمود » است. اخيرا رويت اين هفت تپه از فراز آسمان ممكن شده است و هلی كوپترهايی برای اين منظور اختصاص يافته اند تا توريست ها را به تماشای اين منطقه زيبای كشورشان به آسمان ببرند تا از آن ارتفاع اين منظره را ببينند اما به خاطر هزينه بالای هلی كوپتر از آن استقبال نشد.

]]>